Kurser

Postgiro nr: 1366950-2

Introduktionskurs 600 kr ( medlemsavgift ingår inte)

Medlemsavgift 150 kr/år från och med 2017

Kursavgift 600 kr/termin(Medlemsavgiften ingår)
OBS Betalas endast terminsvisGästdansare
40:- / gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arkiv, kurser